Nødhjælp

Opstår der uopsættelig fejl eller skade i lejlighedens installationer - fx rør og radiatorsprængning, skal ejendomsmesteren
kontaktes (tlf. 66 11 53 82). Træffes ejendomsmesteren ikke, kan der rekvireres hjælp på nedenstående telefonnumre.
Listen er opdateret 9. maj 2013.

Ved fejl på Kontakt da Telefon
Vand, varme og sanitet Blikkenslagernes Aktieselskab 66 15 96 96
Elektriske installationer El Team Fyn A/S 66 19 08 88
Kloak Jh-Kloakservice 22 96 99 36
Elevator Jd-Ingildsen Elevator A/S 70 22 90 50
Afdækning af ruder m.v. Falck Danmark A/S 70 10 20 30


Hvis der rekvireres hjælp på et af disse numre, skal ejendomsmesteren underrettes herom i førstkommende arbejdsdags kontortid.  
BEMÆRK: Ved unødig tilkald risikerer du selv at skulle betale regningen.